REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Vërtetim për regjistrimin e automjeteve

Drejtoria e Administrates

Cilj: Shërben për plotësimin e dokumentacioneve për regjistrimin e automjetit.

Opis: Qytetari bën kërkesë në Drejtorinë e Administratës përkatësisht, Sektorin e Bashkësisë Lokale për marrjen e një vërtetimi për regjistrimin e automjeteve. Kërkesa bëhet në mënyrë verbale, tregohet se cfar vërtetimi i duhet dhe pastaj zyrtari komunal e plotëson formën për vertetime dhe brenda pak minutash pala e merr vërtetimin.Vërtetimi merret për të bërë regjistrimin e automjetit dhe me këtë vërtetim dëshmohet vendbanimi i palës. Për marrjen e vërtetimit nuk aplikohet asnjë lloj pagese.

Pranvi osnov

  • "Rregullore për organizimin dhe bashkëpunimin e komunës me fshatrat, vendbanimet dhe lagjet urbane të komunës së prishtinës 2010"

Punovaznost Administrativne procedure 1 vit

Potrebne informacije

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Letërnjoftimi (Per shikim)
  • Fatura e rrymës (Per shikim)
  • Fatura e ujit (Per shikim)
Bezplatno

Forma nije pronadjena