REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Uverenje o registraciji vozila

Cilj: Služi u svrhu pripreme dokumentacije za registraciju vozila.

Opis: Gradanin podnosi prijavu Direkciji za javnu upravu, odnosno Sektoru za lokalnu zajednicu za izdavanje uverenja o registraciji vozila. Prijava se podnosi licno. Gradanin obaveštava opštinskog službenika koja vrsta uverenja mu/joj je neophodna i zatim on/ona popunjava obrazac za izdavanje uverenja i u roku od par minuta podnosilac prijave dobija uverenje. Uverenje se dobija za registraciju vozila i dokazuje prebivalište podnosioca prijave. Za ovaj dokument nije potrebno uplatiti naknadu.

Pranvi osnov

  • Uredba o organizovanju i saradnji opštine sa selima, naseljima i gradskim oblastima u opštini Priština 2010

Punovaznost Administrativne procedure 1 godina

Potrebne informacije

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Licna karta (Za pogled)
  • Racun za struju (Za pogled)
  • Racun za vodu (Za pogled)
Bezplatno

Forma nije pronadjena