REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Uverenje o promeni mesta prebivališta

Cilj: Upis stanovništva i tacnog mesta prebivališta. Ovaj postupak se obavlja u svrhu tacnog upisa stanovništa i u statisticke svrhe

Opis: Gradanin podnosi prijavu Direkciji za javnu upravu, odnosno Sektoru za lokalnu zajednicu za izdavanje uverenja o promeni mesta prebivališta. Prijava se podnosi licno, opštinski službenik popunjava pomenuti obrazac i u roku od par minuta podnosilac prijave dobija uverenje. Uverenje se izdaje bez novcane naknade.

Pranvi osnov

  • Uredba o organizovanju i saradnji opštine sa selima, naseljima i gradskim oblastima u opštini Priština 2010

Punovaznost Administrativne procedure 1 godina

Potrebne informacije

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Licna karta (Za pogled)
  • Racun za struju (Za pogled)
  • Racun za vodu (Za pogled)
Bezplatno

Forma nije pronadjena