REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Uverenje za izdavanje pasoša

Cilj: Služi za pripremu licnih dokumenata i ovo uverenje dokazuje mesto prebivališta podnosioca prijave i isto tako naznacava da je uverenje izdato da bi se dokazalo prebivalište.

Opis: Gradanin se prijavljuje u Direkciji za javnu upravu, odnosno Sektoru za lokalnu zajednicu za dobijanje uverenja za izdavanje pasoša da reguliše licna dokumenta. Prijava se podnosi licno. Gradanin obaveštava opštinskog službenika koja vrsta uverenja mu/joj je neophodna i zatim on/ona popunjava obrazac za izdavanje uverenja i u roku od par minuta podnosilac prijave dobija uverenje za izdavanje pasoša. Za ovaj dokument nije potrebno uplatiti naknadu.

Pranvi osnov

  • Uredba o organizovanju i saradnji opštine sa selima, naseljima i gradskim oblastima u opštini Priština

Punovaznost Administrativne procedure 1 godina

Potrebne informacije

  • Ne postoji formular

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Licna karta (Za pogled)
  • Racun za struju (Za pogled)
  • Racun za vodu (Za pogled)
Bezplatno

Forma nije pronadjena