REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Vërtetim për ndihmë sociale

Drejtoria e Administrates

Cilj: Shërben për plotësimin e dokumentacioneve personale, në këtë rast me këtë vërtetim dëshmohet vendëbanimi i palës për nxjerrjen e një vërtetimi për ndihmë sociale.

Opis: Qytetari bën kërkesë në Sektorin e Bashkësisë Lokale (Drejtoria e Administrtës) për marrjen e një vërtetimi për ndihmë sociale i cili i nevoitet qytetarit për nxjerrjen e dokumenteve personale, me këtë rast vërtetim për ndihmë sociale. Kërkesa bëhet në mënyrë verbale, tregohet se cfar vërtetimi i duhet dhe pastaj zyrtari komunal e plotëson formën përkatëse dhe brenda pak minutash pala e merr vërtetimin. Për marrjen e vërtetimit nuk aplikohet pagesë

Pranvi osnov

  • Rregullore për organizimin dhe bashkëpunimin e komunës me fshatrat, vendbanimet dhe lagjet urbane të komunës së prishtinës 2010

Punovaznost Administrativne procedure 1 vit

Potrebne informacije

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Letërnjoftimi (Per shikim)
  • Fatura e rrymës (Per shikim)
  • Fatura e ujit (Per shikim)
Bezplatno

Forma nije pronadjena