REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Uverenje o primanju socijalne pomoci

Cilj: Služi kako bi se pripremila licna dokumenta, u ovom slucaju ovo uverenje dokazuje prebivalište podnosioca prijave u svrhu dobijanja uverenja o primanju socijalne pomoci.

Opis: Gradanin se prijavljuje u Sektoru za lokalnu zajednicu (Direkciji za javnu upravu) za dobijanje uverenja o primanju socijalne pomoci koje je neophodno kako bi podnosilac prijave izvadio licna dokumenta, u ovom slucaju uverenja o primanju socijalne pomoci. Prijava se podnosi licno. Gradanin obaveštava opštinskog službenika koja vrsta uverenja mu/joj je neophodna i zatim on/ona popunjava obrazac za izdavanje uverenja i u roku od par minuta podnosilac prijave dobija uverenje. Za ovaj dokument nije potrebno uplatiti naknadu

Pranvi osnov

  • Uredba o organizovanju i saradnji opštine sa selima, naseljima i gradskim oblastima u opštini Priština

Punovaznost Administrativne procedure 1 godina

Potrebne informacije

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Licna karta (Za pogled)
  • Racun za struju (Za pogled)
  • Racun za vodu (Za pogled)
Bezplatno

Forma nije pronadjena