REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Vërtetim për regjistrim në shkollë dhe qerdhe

Drejtoria e Administrates

Cilj: Shërben për të dëshmuar vendbanimin e palës për rastet e regjistrimit të fëmijës në shkollë apo qerdhe.

Opis: Qytetari bën kërkesë në Drejtorinë e Administrtës, përkatësisht në Sektorin e Bashkësisë Lokale për marrjen e një vërtetimi për regjistrim të fëmiut në shkollë apo qerdhe. Kërkesa bëhet në mënyrë verbale, tregohet se cfar vertetimi i duhet dhe pastaj zyrtari komunal e plotëson formën përkatëse dhe brenda pak minutash pala e merr vërtetimin.

Pranvi osnov

  • Rregullore për organizimin dhe bashkëpunimin e komunës me fshatrat, vendbanimet dhe lagjet urbane të komunës së prishtinës 2010

Punovaznost Administrativne procedure 1 vit

Potrebne informacije

  • Nuk ka formulare

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Letërnjoftimi (Per shikim)
  • Fatura e rrymës (Per shikim)
  • Fatura e ujit (Per shikim)
Bezplatno

Forma nije pronadjena