REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Vërtetim për vizë

Drejtoria e Administrates

Cilj: Shërben për plotësimin e dokumentacioneve personale, në këtë rast për plotësimin e dokumentacionit për vizë, meqë rast me vërtetim dokumentohet vendëbanimi i palës.

Opis: Qytetari bën kërkesë në Drejtorinë e Administratës, përkatësisht në Sektorin e Bashkësisë Lokale për marrjen e një vërtetimi për vizë, ku dëshmohet vendëbanimi i palës. Kërkesa bëhet në mënyrë verbale, tregohet se cfar vertetimi i duhet dhe pastaj zyrtari komunal e plotëson formën përkatëse dhe brenda pak minutash pala e merr vërtetimin. Për marrjen e vërtetimit nuk ka pagesë.

Pranvi osnov

  • Rregullore për organizimin dhe bashkëpunimin e komunës me fshatrat, vendbanimet dhe lagjet urbane të komunës së prishtinës 2010

Punovaznost Administrativne procedure 1 vit

Potrebne informacije

  • Nuk ka formulare

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Letërnjoftimi (Per shikim)
  • Fatura e rrymës (Per shikim)
  • Fatura e ujit (Per shikim)
Bezplatno

Forma nije pronadjena