REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Vërtetim për udhëtim

Drejtoria e Administrates

Cilj: Shërben për plotësimin e dokumentacioneve personale, në rast të udhëtimit, me të cilin dëshmohet vendëbanimi i palës

Opis: Qytetari bën kërkesën në Drejtorinë e Administratës, përkatësisht në Sektorin e Bashkësisë Lokale për marrjen e një vërtetimi për udhëtim. Kërkesa bëhet në mënyrë verbale, tregohet se cfar vertetimi i duhet dhe pastaj zyrtari komunal e plotëson formën përkatëse dhe brenda pak minutash pala e merr vërtetimin. Vërtetimi merret pa pagesë.

Pranvi osnov

  • Rregullore për organizimin dhe bashkëpunimin e komunës me fshatrat, vendbanimet dhe lagjet urbane të komunës së Prishtinës

Punovaznost Administrativne procedure 1 vit

Potrebne informacije

  • Nuk ka formulare

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Letërnjoftimi (Per shikim)
  • Fatura e rrymës (Per shikim)
  • Fatura e ujit (Per shikim)
Bezplatno

Forma nije pronadjena