REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Odluka o promeni licnog imena

Cilj: Gradanima je dozvoljeno da izmene/preprave svoja licna imena na licnim dokumentima.

Opis: Punoletni gradanin Republike Kosovo može promeniti svoje licno ime u skladu sa svojim zahtevom ukoliko ispunjava uslove. Gradanin se prijavljuje u Kancelariji za civilni status za dobijanje odluke o promeni licnog imena. Gradaninu ce se dostaviti odluka o promeni licnog imena istog dana i uplata ce se izvršiti u opštini.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Važi neograniceno

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Mesto i datum rodenja
  • Licni broj

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Licna karta (Overena kopija)
  • Dokaz iz policije Kosova kojim se prikazuje da lice nije pod istragom (Originalna)
  • Dokaz iz suda kojim se prikazuje da se protiv lica ne vodi sudski postupak (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Naknada10 EUR izmene Plata sa gotovinom

Forma nije pronadjena