REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Uverenje o starosnoj penziji

Cilj: Služi da reguliše dokumenta za starosnu penziju i dokazuje mesto prebivališta podnosioca prijave.

Opis: Gradanin se prijavljuje u Direkciji za javnu upravu, odnosno u Sektoru za lokalnu zajednicu. Prijava se podnosi licno. Gradanin obaveštava opštinskog službenika koja vrsta uverenja mu/joj je neophodna i zatim on/ona popunjava obrazac za izdavanje uverenja i u roku od par minuta podnosilac prijave dobija uverenje. Uverenje se izdaje bez novcane naknade.

Pranvi osnov

  • Uredba o organizovanju i saradnji opštine sa selima, naseljima i gradskim oblastima u opštini Priština 2010

Punovaznost Administrativne procedure 1 godina

Potrebne informacije

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Licna karta (Za pogled)
  • Racun za struju (Za pogled)
  • Racun za vodu (Za pogled)
Bezplatno

Forma nije pronadjena