REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Vërtetim për pension të vjetërsisë

Drejtoria e Administrates

Cilj: Shërben për rregullimin e dokumenteve për pensionin e vjetërsisë me të cilin vërtetohet vendëbanimi i palës.

Opis: Qytetari e bën kërkesën pranë Drejtorinë e Administrates, përkatësisht në Sektorin e Bashkësisë Lokale. Kërkesa bëhet në mënyrë verbale, tregohet se cfar vërtetimi i duhet dhe pastaj zyrtari komunal e plotëson formën përkatëse dhe brenda pak minutash pala e merr vërtetimin. Vërtetimi merret pa pagesë.

Pranvi osnov

  • Rregullore për organizimin dhe bashkëpunimin e komunës me fshatrat, vendbanimet dhe lagjet urbane të komunës së prishtinës 2010

Punovaznost Administrativne procedure 1 vit

Potrebne informacije

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Letërnjoftimi (Per shikim)
  • Fatura e rrymës (Per shikim)
  • Fatura e ujit (Per shikim)
Bezplatno

Forma nije pronadjena