REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI PRISTINU

Broj administrativne procedure po aktivnosti

Broj administrativne procedure po katedru